Català | Castellano

Els membres del despatx:

Juan Bautista Cánovas Delgado:

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1964.
 • Col·legiat a Barcelona amb el número 7.487.
 • Doctor en Dret civil per la Universitat de Barcelona.
 • Màster en Dret civil per ESADE. Primera promoció.
 • Fundador del Bufet d'Advocats, Cánovas Advocats, l'any 1966.
 • Especialista en Dret civil, mercantil i penal.

Juan Ignacio Cánovas Canalda:

 • Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2000.
 • Col·legiat a Barcelona amb el número 27.343.
 • Màster en Dret processal civil per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Màster en Dret de l'esport per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
 • Especialista en Dret civil, penal i penitenciari.
Email Ignacio

Maria Isabel Cánovas Canalda:

 • Llicenciada en Dret per la Universitat Abad Oliba l'any 2003.
 • Col·legiada a Barcelona amb el número 28.884.
 • Màster en Dret de família per la Universitat de Barcelona.
 • Especialista en Dret matrimonial i estrangeria.

Patrícia Cánovas Canalda:

 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 2005.
 • Col·legiada a Barcelona amb el número 31.471.
 • Màster en Dret dels negocis per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
 • Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
 • Especialista en Dret mercantil i laboral.
Email Patricia